Редакційна колегія

Головний редактор
МАЗАРАКІ Анатолій Антонович,
д. е. н., професор, ректор,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: rector@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science ResearcherID

Заступник головного редактора
ПРИТУЛЬСЬКА Наталія Володимирівна,
д. т. н., професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: pritulska@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science ResearcherID

Відповідальний секретар
МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана Володимирівна,
д. е. н., професор, проректор з наукової роботи,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: melnichenko@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science ResearcherID

Члени редакційної колегії з економічних наук:

БАЙ Сергій Іванович,
д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: s.bay@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science  ResearcherID

БЛАКИТА Ганна Владиславівна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та фінансів підприємства,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: g.blakyta@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science ResearcherID

БОНДАРЕНКО Олена Сергіївна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: o.bondarenko@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science  ResearcherID

БОСОВСЬКА Мирослава Веліксівна,
д. е. н., професор, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: m.bosovskaya@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science ResearcherID

ВЕДМІДЬ Надія Іванівна,
д. е. н., професор, декан факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: n.vedmid@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science  ResearcherID

ВОЛОСОВИЧ Світлана Василівна,
д. е. н., професор, професор кафедри фінансів,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: s.volosovych@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science  ResearcherID

ГЕРАСИМЕНКО Анжеліка Григорівна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: a.gerasymenko@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science ResearcherID 

МАКОГОН Валентина Дмитрівна,
д. е. н., професор, професор кафедри фінансів,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: v.makohon@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science  ResearcherID

МАРЧЕНКО Валентина Миколаївна,
д. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва,
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (Україна)
E-mail: tina_m_2008@ukr.net
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science ResearcherID

МЕЛЬНИК Тетяна Миколаївна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: t.melnyk@knute.edu.ua
Scopus, ORCID ID, Google Scholar, Web of Science Researcher ID

МОРОЗОВА Людмила Сергіївна,
д. е. н., професор, професор кафедри фінансів,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: l.seliverstova@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science  ResearcherID

НАЗАРОВА Каріна Олександрівна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: k.nazarova@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science  Researcher ID

ПЄТУХОВА Ольга Михайлівна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу,
Національний університет харчових технологій (Україна)
E-mail: Ompetukhova@ukr.net
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science  ResearcherID

ТКАЧЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА,
д. е. н., професор, завідувач кафедри туризму та рекреації,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: t.tkachenko@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science  Researcher ID

ФОМІНА Олена Володимирівна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: o.fomina@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science ResearcherID

ЧУГУНОВ Ігор Якович,
д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: i.chugunov@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science ResearcherID

ШНИРКОВ Олександр Іванович,
д. е. н., професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science ResearcherID

ІЛЛЯШ Ольга Ігорівна,
доктор хабілітований, професор, Університет Миколая Коперника в Торуні (Польща)
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science  ResearcherID

ЛАНГ Франц Пітер,
доктор хабілітований, професор, Університет економіки та управління в Ессені,
Вищий економічний інститут у Люксембурзі (Німеччина)
E-mail: peter.lang@fom.de
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science ResearcherID

ЛАЦЕ Наталя,
д. е. н., професор, Ризький технічний університет (Латвія)
E-mail: natalja.lace@rtu.lv
Scopus, ORCID, Google Scolar, Web of Science  ResearcherID

ПАВЛІК Анджей,
д. е. н., професор, начальник відділу підприємництва та інновацій,
Університет ім. Яна Кохановського (Польща)
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science ResearcherID

СУВАН-АЧАРІЯ Чинасак,
д. е. н., доцент, професор, Таксін університет (Сонгкхла, Таїланд)
E-mail: chinasak2000@gmail.com
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science ResearcherID

ТАКАХАШИ Томохіко,
д. н., професор, Університет Такушоку (Токіо, Японія)
E-mail: t-takaha@ner.takushoku-u.ac.jp
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science  ResearcherID

ФІЛІС Константінос,
керівник Центру вивчення Росії, Євразії та Південно-Східної Європи, політолог (Афіни, Греція)
E-mail: cfilis@gmail.com
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science  ResearcherID