Редакційна колегія

Головний редактор
МАЗАРАКІ Анатолій Антонович,
д. е. н., професор, ректор,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: rector@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

Заступник головного редактора
ПРИТУЛЬСЬКА Наталія Володимирівна,
д. т. н., професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: pritulska@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

Відповідальний секретар
ГЕРАСИМЕНКО Анжеліка Григорівна,
д. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: a.gerasymenko@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

Національні члени редакційної колегії:


БАЙ Сергій Іванович,
д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

БЛАКИТА Ганна Владиславівна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та фінансів підприємства,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science 

БОНДАРЕНКО Олена Сергіївна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

БОСОВСЬКА Мирослава Веліксівна,
д. е. н., професор, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

ВЕДМІДЬ Надія Іванівна,
д. е. н., професор, декан факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

ВОЛОСОВИЧ Світлана Василівна,
д. е. н., професор, професор кафедри фінансів,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

МАКОГОН Валентина Дмитрівна,
д. е. н., професор, професор кафедри фінансів,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

МАРЧЕНКО Валентина Миколаївна,
д. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва,
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (Україна)
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

МЕЛЬНИК Тетяна Миколаївна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

МОРОЗОВА Людмила Сергіївна,
д. е. н., професор, професор кафедри фінансів,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

НАЗАРОВА Каріна Олександрівна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

ПЄТУХОВА Ольга Михайлівна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу,
Національний університет харчових технологій (Україна)
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

ТКАЧЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА,
д. е. н., професор, завідувач кафедри туризму та рекреації,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

ФОМІНА Олена Володимирівна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

ЧУГУНОВ Ігор Якович,
д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

ШНИРКОВ Олександр Іванович,
д. е. н., професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

Міжнародні члени редакційної колегії:

ІЛЛЯШ Ольга Ігорівна,
доктор хабілітований, професор, Університет Миколая Коперника в Торуні (Польща)
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

ЛАНГ Франц Пітер,
доктор хабілітований, професор, Університет економіки та управління в Ессені,
Вищий економічний інститут у Люксембурзі (Німеччина)
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

ЛАЦЕ Наталя,
д. е. н., професор, Ризький технічний університет (Латвія)
Scopus, ORCID, Google Scolar, Web of Science

ПАВЛІК Анджей,
д. е. н., професор, начальник відділу підприємництва та інновацій,
Університет ім. Яна Кохановського (Польща)
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

СУВАН-АЧАРІЯ Чинасак,
д. е. н., доцент, професор, Таксін університет (Сонгкхла, Таїланд)
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

ТАКАХАШИ Томохіко,
д. н., професор, Університет Такушоку (Токіо, Японія)

ФІЛІС Константінос,
керівник Центру вивчення Росії, Євразії та Південно-Східної Європи, політолог (Афіни, Греція)
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science