Редакційна колегія

Головний редактор
МАЗАРАКІ Анатолій Антонович,
д. е. н., професор, ректор,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: rector@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

Заступник головного редактора
ПРИТУЛЬСЬКА Наталія Володимирівна,
д. т. н., професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: pritulska@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

Відповідальний секретар
ГЕРАСИМЕНКО Анжеліка Григорівна,
д. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: a.gerasymenko@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science


Члени редакційної колегії:


БАЙ Сергій Іванович,
д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: s.bay@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

БЛАКИТА Ганна Владиславівна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та фінансів підприємства,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: g.blakyta@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science 

БОЙКО Маргарита Григорівна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри  готельно-ресторанного бізнесу,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: m.boyko@knute.edu.ua
Scopus,  ORCID,  Google Scholar,  Web of Science

БОНДАРЕНКО Олена Сергіївна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: o.bondarenko@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

БОСОВСЬКА Мирослава Веліксівна,
д. е. н., професор, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: m.bosovskaya@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

БУСАРЄВА Тетяна Геннадіївна,
к. е. н., доцент кафедри світової економіки,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: tatianabusareva@ukr.net
Scopus, ORCID

ВЕДМІДЬ Надія Іванівна,
д. е. н., професор, декан факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: n.vedmid@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

ВОЛОСОВИЧ Світлана Василівна,
д. е. н., професор, професор кафедри фінансів,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: s.volosovych@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

ГАЙДУКЕВИЧ Агнешка,
д. е. н., професор кафедри міжнародної торгівлі,
Краківський економічний університет (Польща)
E-mail: hajdukia@uek.krakow.pl
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science

ГАРАФОНОВА Ольга Іванівна,
д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Україна)
E-mail: ogarafonova@kneu.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

ГОРДОПОЛОВ Володимир Юрійович,
д. е. н., професор, професор кафедри фінансового аналізу та аудиту,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: v.hordopolov@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

ДУГІНЕЦЬ Ганна Володимирівна,

д. е. н., професор, завідувач кафедри світової економіки,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: g.duginets@knute.edu.ua
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science

ЗАГІРНЯК Денис Михайлович,
д. е. н., професор, професор кафедри обліку і фінансів, керівник Центру моніторингу якості освіти та академічної доброчесності,
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна)
E-mail: deniszagirniak@gmail.com
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

ІЛЬЧЕНКО Наталія Борисівна,
д. е. н., доцент, завідувач кафедри торговельного підприємництва та логістики,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: n.ilchenko@knute.edu.ua
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,  Web of Science

КАВУН-МОШКОВСЬКА Ольга Олександрівна,
к. е. н., доцент, доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: o.kavun-moshkovska@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

КАЛЮЖНА Наталія Геннадіївна,
д. е. н., професор, професор кафедри світової економіки,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: Kalujnaya.natalya@gmail.com
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

КЛЮЧНИК Альона Володимирівна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки,
Миколаївський національний аграрний університет (Україна)
E-mail: klyuchnikav@mnau.edu.ua
ORCID, Google Scholar, Web of Science

КОРОЛЬ Світлана Яківна,
д. е. н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: s.korol@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

ЛОМАЧИНСЬКА Ірина Анатоліївна,
д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та підприємництва,
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (Україна)
E-mail: i.lomachynska@onu.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

МАКОГОН Валентина Дмитрівна,
д. е. н., професор, професор кафедри фінансів,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: v.makohon@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

МАРЧЕНКО Валентина Миколаївна,
д. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва,
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (Україна)
E-mail: ol.mar4encko2011@ukr.net
Scopus, ORCID, Web of Science

МЕЛЬНИК Тетяна Миколаївна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: t.melnyk@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

МОРОЗОВА Людмила Сергіївна,
д. е. н., професор, професор кафедри фінансів,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: l.seliverstova@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

НАЗАРОВА Каріна Олександрівна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: k.nazarova@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

ПАВЛІК Анджей,
д. е. н., професор, начальник відділу підприємництва та інновацій,
Університет ім. Яна Кохановського (Польща)
E-mail: andrzejp1@vp.pl
Scopus, ORCID, Web of Science

ПАВЛОВА Валентина Андріївна,
д. е. н., професор, професор кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва,
Університет імені Альфреда Нобеля (Україна)
E-mail: pavlova@duan.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

ПЄТУХОВА Ольга Михайлівна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу,
Національний університет харчових технологій (Україна)
E-mail: Ompetukhova@ukr.net
Scopus, ORCID, Web of Science

ТКАЧЕНКО Тетяна Іванівна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри туризму та рекреації,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: t.tkachenko@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

ТРУНІНА Ірина Михайлівна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та туризму,
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна)
E-mail: truninairina0@gmail.com
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

ФЕДУН Ігор Леонідович,
 
д. е. н., професор, професор кафедри фінансово-економічної безпеки,
заступник директора з наукової і навчальної діяльності, 
Навчально-науковий гуманітарний інститут Національної академії СБУ
E-mail: i.fedun@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

ФОМІНА Олена Володимирівна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: o.fomina@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

ЧУГУНОВ Ігор Якович,
д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів,
Державний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail: i.chugunov@knute.edu.ua
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

ШНИРКОВ Олександр Іванович,
д. е. н., професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
E-mail: aisch@ukr.net
Scopus, ORCID, Google Scholar, Web of Science

ЯСТРЕМСЬКА Олена Миколаївна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, логістики та інновацій,
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Україна)
E-mail: iastremska_om@hneu.net
Scopus, ORCID, Google Scholar