Том 84 № 4 (2012): Економічні та філософські науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №4(84)2012

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 7 від 27.06.2012);
  • підписано до друку 28.08.2012.
Опубліковано: 2012-08-28

Весь випуск