Том 88 № 2 (2013): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №2(88)2013

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 6 від 28.03.2013);
  • підписано до друку 16.04.2013.
Опубліковано: 2013-04-16

Весь випуск