Том 90 № 4 (2013): Економічні та філософські науки

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №4(90)2013

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 8 від 27.06.2013);
  • підписано до друку 28.08.2013.
Опубліковано: 2013-08-28

Весь випуск