Том 97 № 5 (2014): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №5(97)2014

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 1 від 28.08.2014);
  • підписано до друку 13.10.2014.
Опубліковано: 2014-10-13

Весь випуск