Том 100 № 2 (2015): Ювілейний випуск

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №2(100)2015

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 5 від 25.02.2015);
  • підписано до друку 10.04.2015.
Опубліковано: 2015-04-10

Весь випуск