Том 99 № 1 (2015): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №1(99)2015

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 4 від 25.12.2014);
  • підписано до друку 09.02.2015.
Опубліковано: 2015-02-09

Весь випуск