Том 113 № 3 (2017): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №3(113)2017

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 12 від 25.05.2017);
  • підписано до друку 15.06.2017.
Опубліковано: 2017-06-15

Весь випуск

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА

РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ