Том 78 № 4 (2011): Економічні та філософські науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №4(78)2011

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 8 від 29.06.2011);
  • підписано до друку 22.08.2011.
Опубліковано: 2011-08-22

Весь випуск