Том 77 № 3 (2011): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №3(77)2011

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 7 від 26.04.2011);
  • підписано до друку 10.06.2011.
Опубліковано: 2011-06-10

Весь випуск