Том 76 № 2 (2011): Економічні та філософські науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №2(76)2011

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 6 від 30.03.2011);
  • підписано до друку 14.04.2011.
Опубліковано: 2011-04-14

Весь випуск