Том 75 № 1 (2011): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №1(75)2011

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 5 від 27.01.2011);
  • підписано до друку 14.02.2011.
Опубліковано: 2011-02-14

Весь випуск