Телевізійна реклама: зважені рейтинги у медіаплануванні

Автор(и)

  • Анна КРЕПАК Київський національний торговельно-економічний університет

Ключові слова:

рейтинг, зважений рейтинг, закупочні аудиторії, телевізійна реклама, ціноутворення, націнка

Анотація

Розглянуто існуючі підходи до трактування поняття "зважені рейтинги". Наведено формули та приклади розрахунку цього медіапоказника в різних умовах його застосування. Здійснено порівняльний аналіз формального та фактичного значення зважених рейтингів на телебаченні, а також окреслено основні супереч­ності щодо його застосування.  

Біографія автора

Анна КРЕПАК , Київський національний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент кафедри маркетингу і реклами

Посилання

Объем рекламно-коммуникационного рынка Украины 2016 и прогноз объемов рынка 2017. Экспертная оценка Всеукраинской рекламной коалиции. URL : http://www.adcoalition.org.ua/adv/statistics.

Surmanek J. Media planning: a practical guide. 3-rd ed. Mc Graw Hill, 1996. 213 p.

Росистер Дж., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. СПб. : Питер, 2001. 656 с.

Сиссорс Дж. З., Берон Р. Б. Рекламное медиапланирование. 6-е изд. СПб. : Питер, 2004. 416 с.

Ромат Е. В. Реклама в системе маркетинга. К. : Студцентр, 2008. 608 с.

Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент : навч. посібник. 2-ге вид., доп. К. : КНЕУ, 2003. 440 с.

Примак Т. О. Маркетингова політика комунікацій : навч. посібник. К. : Атіка, Ельга-Н, 2009. 328 с.

Шарков Ф. И. Массовые коммуникации и медиапланирование. М. : Альфа-Пресс, 2008. 256 с.

Назайкин О. М. Медиапланирование на 100%. 2-е изд. перераб. и доп. М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. 460 с.

Діброва Т. Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика : навч. посібник. К. : Стилос, 2011. 294 с.

Радченко В. Основы медиапланирования. К. : Укр. ассоциация маркетинга, 2010. 60 с.

Архіпова Т. В. Особливості купівлі рекламного простору на телебаченні. Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". К. : КНЕУ, 2009. Вип. 22. С. 359–370.

Celebrating 90 Years of Innovation. URL : http://sites.nielsen.com/90years.

Глосарій. Індустріальний телевізійний комітет. URL : http://tampanel.com.ua/about/glossary.

WGRP. Термины и принципы медиапланирования. URL : http://nostra.media/wgrp.

AGB Nielsen Media Research. Словарь терминов. URL : http://www.agb.md/library_dictionary.html.

Реклама на ТВ. Sonata group. URL : http://media.adv-sonata.com/tv.

Закон України "Про рекламу". URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80.

ТОП-5 тенденций на ТВ в первом полугодии 2016. URL : http://mmr.ua/show/top-5_tendentsiy_na_tv_v_pervom_polugodii_2016.

Реклама лекарственных средств на ТВ по итогам 2014 г. Helicopter view. URL : http://www.apteka.ua/article/374868.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-14

Як цитувати

КРЕПАК , А. (2017). Телевізійна реклама: зважені рейтинги у медіаплануванні. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 111(1), 62–72. илучено із http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/article/view/804

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО