Електронна комерція в епоху глобалізації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(136)05

Ключові слова:

інформаційні технології, електронний маркетинг, елект­ронна комерція, Інтернет, електронний бізнес

Анотація

Постановка проблеми. Економічна ситуація у світі за останні роки загалом зумовлена розвитком сучасних технологій та Інтернету, що насамперед змінило спосіб ведення бізнесу, зокрема це "Електронна комерція". З появою нових інтернет-технологій компанії здебільшого починають використовувати електронну комерцію, щоб максимізувати свій прибуток.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Попри дискусійний характер розу­міння сутності електронної комерції, наукова спільнота констатує невпинне зро­стання ролі інтернет-технологій у веденні бізнесу.
Метою статті є визначення цілісного представлення електронної комерції у багатьох аспектах як форми сучасної торгівлі в епоху глобалізації.
Матеріали та методи. Дослідження проведено на основі наукових видань, матеріалів Глобальної платформи бізнес-даних – Statista, Світового Банку, Світової організації торгівлі, Державної служби статистики України та професійних орга­нізацій. У ході роботи застосовано метод desk research, тобто аналіз наявних даних, який полягає в отриманні та вивченні вже наявної інформації, що є основою для нових матеріалів згідно з поставленою метою. Методичною базою дослідження стали аналіз і синтез, абстрагування та узагаль­нення, статистичні методи.
Результати дослідження. Розглянуто вплив електронної комерції на еконо­міку, зроблено статистичну оцінку ступеня розвитку електронної комерції в епоху глобалізації. Досліджено ключові тенденції розвитку ринку електронної комерції у світі. Виокремлено типи та особливості інтернет-ринків електронної комерції, визначено найпопулярніші спеціалізовані торгові сайти.
Водночас зосереджено увагу на елементах електронної комерції, що мають глобальний характер. Доведено, що електронна комерція не тільки зменшує витрати на спілкування, але й збільшує гнучкість у пошуку продуктів. Глобалізація бізнесу є ключовим фактором поширення електронної комерції.
Висновки. Перехід від традиційної форми торгівлі в епоху глобалізації до елек­тронної став природним технологічним наслідком. Цей прогрес також привів до нової ери глобалізації. Тенденції розвитку електронної комерції часто змушують компанії змінювати свою бізнес-модель. Різноманітні та персоналізовані продукти, що постачаються у рамках електронної комерції, певним чином змушують компанії, які бажають залишатися в грі, слідувати цій тенденції.

Біографії авторів

Руслан МОТОРИН , Київський національний торговельно-економічний універститет

д.е.н., професор, професор кафедри статистики та  економетрії

Богуслав ШЛЮСАРЧИК , Інститут економіки та фінансів університету Жешува

д.е.н., професор

Патриція ЖЕГЛЕН , Інститут економіки та фінансів університету Жешува

к.е.н., доцент

Посилання

Anil, K. (2019). Introduction to e-commerce. Retrieved from http://www.ddegjust.ac.in/ studymaterial/mcom/mc-201.pdf. Accessed 30.12.2020 [in English].

Clarke, R. (2015). Electronic Commerce Definition. Retrieved from http://www.rogerclarke.com/EC/ECDefns.html Accessed 30.12.2020 [in English].

Allison, J. (2015). E-commerce: Exactly what is it. Retrieved from http://www.drjerryallison.hubpages.com Accessed 30.12.2020 [in English].

Coppel, J. (2000). E-commerce: Impact and policy challenges. OECD Ec. (45-60) [in English].

Sheremet, A. D. (2012). Forms of e-commerce and its composition in the digital economy. Bul. of Dnip. Nat. Un. of Rail. Tr. N. after. Ac. V. Lazaryan. 41, 311-315 [in English].

Wiesław, M., Grudzewski, I., & Hejduk, K. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach., Difin, Warszawa 2004 [in Polish].

Tsarev, V. V., & Kantarovich, A. A. (2001). Economics, organization and planning of commercial activities of Internet companies [in English].

Nanehkaran, Y. (2013). An Introduction To Electronic Commerce. Int. J. of Sc. & Tech. Res. 2(4), 190-193 [in English].

Security First Network Bank. Retrieved from https://www.usbanklocations.com/security-first-network-bank-29162.shtml. Accessed 30.12.2020 [in English].

Statista. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/242235/number-of-ebays-total-active-users Accessed 30.12.2020 [in English].

Walden, David C. (2003). "Looking back at the ARPANET effort, 34 years later". Living Internet. East Sandwich, Massachusetts. Retrieved from livinginternet.com [in English].

Ideas worth spreading. Retrieved from https://www.ted.com/speakers/tim_berners_lee Accessed 30.12.2020 [in English].

Kehoe, Brendan P. (2007). "The Robert Morris Internet Worm". Computer Science & Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL). Massachusetts Institute of Technology [in English].

Ecommerce foundation. Retrieved from https://www.ecommercefoundation.org Accessed 30.12.2020 [in English].

Zhe-Ming, Lu, & Shi-Ze, Guo (2017). In Lossless Information Hiding in Images [in English].

Electronic commerce in Ukraine (2016). Figures and facts. Retrieved from https://webexpert.com.ua/ua/elektronna-komertsiya-v-ukrayini-2016. Accessed 30.12.2020[in English].

The World Bank. Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/NY. GDP.MKTP.CD?name_desc=true[in English].

Statista. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/251666/number-of-digital-buyers-worldwide [in English].

Statista. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail- e-commerce-sales[in English].

eMarketer. Global Ecommerce (2019). Retrieved from https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019 [in English].

Statista. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/185122/us-e-commerce-value-of-sales-of-merchant-wholesale-trade [in English].

Statista. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/705606/global-b2b-e-commerce-gmv[in English].

Statista. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/261245/b2c-e-commerce-sales-worldwide [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-14

Як цитувати

МОТОРИН R., ШЛЮСАРЧИК B., & ЖЕГЛЕН P. (2021). Електронна комерція в епоху глобалізації. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 136(2), 67–78. https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(136)05

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО