Національна стійкість України в умовах воєнного стану

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(151)01

Ключові слова:

національна стійкість, безпекове середовище, воєнний стан, глобальні виклики, державна політика

Анотація

24 лютого 2022 р. росія розв’язала першу в XXI ст. континентальну війну в Європі, підірвавши систему колективної світової без­пеки, встановлену після Другої світової війни. Загострення бойових дій і масштаб руйнувань українських міст та об’єктів критичної інфраструктури актуалізують проблематику дослідження національної стійкості. Метою дослідження є обґрун­тування національної стійкості України як необхідної умови протидії російській агресії, а також ідентифіка­ція напрямів її забез­печення. Використано загальнонаукові та спеціальні методи: тео­ретич­ного узагаль­нення, системного аналізу, систематизації, статистичний, групування та наукової абстракції. Забезпечення національної стій­кос­ті для України може розглядатися як новий етап державотворення та віднов­лення суверені­тету. Національна стійкість визначає реакцію держави і суспільства на внутрішні та зовнішні виклики і загрози.  Проте в умовах війни важливою складовою розбудови національної стійкості є міжна­родна підтримка країн-партнерів, які своїми ресурсами та диплома­тичними зусиллями мо­жуть задовольнити ключові потреби нашої держави. Така під­тримка включає постачання гуманітарної та військової допомоги, фінан­сову допомогу, а також участь у міжнародних диплома­тичних зусиллях для обговорення умов припинення вогню та відновлення миру. Росій­сь­ко-українська війна спричинила появу низки глобальних викликів, які дестабі­лізували міжна­родне безпекове середо­вище. Основні з них: продовольчі, енергетич­ні, гуманітарні, безпе­кові та екологічні глобальні виклики. Віднов­лення глобальної стабільності та проти­дія новим викликам є спільною метою для всіх зацікавлених сторін. Використовуючи підхід Фонду миру до оцінювання рівня націо­нальної стійкості, проаналізовано сфери націо­нальної стійкос­ті України та визначено її вразливі місця. Процес забезпечення національ­ної стій­кості є багатовекторним і потребує  ретель­ного планування та фінансування за всіма напрямами.

Біографії авторів

Юрій УМАНЦІВ, Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики Державного торговельно-економічного університету

Діана ШКУРОПАДСЬКА, Державний торговельно-економічний університет

доктор філософії з економіки, старший викладач кафедри економічної теорії та конкурентної політики Державного торговельно-економічного університету

Посилання

Vinokurov, Y.A. (2023). Ukrainian migrants are boosting the European economy. What will happen to Ukraine without them? Ukrainian Pravda. https://www.epravda.com.ua/publications/2023/01/10/695807/

Haladzhiy, O. (2022). Payments from international organizations. What assistance can Ukrainians receive from October 1, 2022. Biznes. https://biz.nv.ua/ukr/economics/dopomoga-ukrajincyam-vid-mizhnarodnih-organizaciy-hto-maye-pravo-na-viplati-ta-yak-otrimati-50274491.html

Herasymchuk, T. F. (2022). National resilience as a determinant of European integration of Ukraine. Politykus, 4, 18-28. http://dspace.pdpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/16440/1/Gerasymchuk%20Tamila%20Fedorivna.pdf https://doi.org/10.24195/2414-9616.2022-4.3

Mykhaylovs'ka, S. (2022). Energy challenges of winter - what can Ukraine and the EU expect? Biznes. https://biz.nv.ua/ukr/experts/ataki-rosiji-na-infrastrukturu-chi-bude-elektroenergiya-v-ukrajini-vzimku-ta-do-chogo-gotuvatis-yes-50277994.html

Pyrozhkov, S . I., Mayboroda, O. M., Khamitov, N. V., Holovakha, YE. I., Dembits'kyy, S. S., Smoliy, V. A., Skrypnyuk, O. V., Stoyets'kyy, S. V. (2022). National resilience of Ukraine: a strategy for responding to challenges and anticipating hybrid threats: a national report. Institute of Political and Ethnonational Studies named after I. F. Kuras NAS of Ukraine.. Kyiv: NAN Ukrayiny. https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/nats_dopovyd.pdf

Reznikova, O.O. (2022). National resilience in the conditions of a changing security environment. Kyiv: National Institute of Strategic Studies. https://niss.gov.ua/sites/default/files/2022-03/reznikova-ukraineresilience2022_02.pdf

Decree of the President of Ukraine No. 479/2021 (2021, September 27). The concept of ensuring the national system of resilience. https://www.president.gov.ua/documents/4792021-40181

Decree of the President of Ukraine No. 121/2021 (March 25, 2021). Military security strategy of Ukraine "Military security - comprehensive defense". https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#Tekst

Decree of the President of Ukraine No. 56/2022 (February 16, 2022). Strategy for ensuring state security. https://www.president.gov.ua/documents/562022-41377

Decree of the President of Ukraine No. 448/2021 (2021, August 26).Strategy of foreign policy activity of Ukraine]. https://www.president.gov.ua/documents/4482021-40017

Decree of the President of Ukraine No. 685/2021 (December 28, 2021). Information security strategy. https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/5203.html

Decree of the President of Ukraine No. 392/2020 (September 14, 2020). National security strategy of Ukraine "Human security - country's security". https://zakon.rada.gov.ua/zakony/show/392/2020#Tekst

Center for security research "SENSS". (2023). The role of the UN Security Council in maintaining international peace and security in the modern world and evaluating its effectiveness on the example of Ukraine. https://censs.org/rol-rady-bezpeky-oon-u-pidtrymtsi-mizhnarodnoho-myru-ta-bezpeky-v-suchasnomu-sviti-ta-otsinka-yiyi-efektyvnosti-na-prykladi-ukrayiny/

BBC News Ukrayina. (2023). Saudi negotiations on peace in Ukraine. What was agreed upon and what was the breakthrough. https://www.bbc.com/ukrainian/features-66427193

Fund for Peace. (2022). State Resilience Index. https://www.fundforpeace.org/SRI/about.html

Goodwin, R., Hamama-Raz, Y., Leshem, E. & Ben-Ezra, M. (2023). National resilience in Ukraine following the 2022 Russian invasion. International Journal of Disaster Risk Reduction, 85. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.103487

Institute for Economics & Peace (2023). Global Peace Index 2023. Measuring peace in a complex world. https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2023/06/GPI-2023-Web.pdf

Kimhi, S., Marciano, H., Eshel, Y. & Adini, B. (2020). Community and national resilience and their predictors in face of terror. International Journal of Disaster Risk Reduction, 50. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101746

North Atlantic Treaty Organization. (2018). The Secretary General's Annual Report 2017. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_03/20180315_SG_AnnualReport_en.pdf#page=7

OECD. (2017). National policy frameworks on resilience in OECD countries. https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/national-policy-resilience-frameworks.pdf

Ukraine Recovery Conference. (2023). https://www.urc-international.com/

Ukraine Recovery Conference. (2022). https://www.urc-international.com/urc-2022

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-26

Як цитувати

УМАНЦІВ . Y., & ШКУРОПАДСЬКА . D. (2023). Національна стійкість України в умовах воєнного стану. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 151(5), 4–19. https://doi.org/10.31617/1.2023(151)01

Номер

Розділ

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА