Фінансове планування в управлінні промисловим підприємством

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(148)08

Ключові слова:

фінансовий план, баланс доходів та витрат, грошові потоки

Анотація

Вступ. Посилення відповідальності під­приємств за своєчасністю здійснення всіх роз­рахунків гостро ставить питання про наяв­ність обґрунтованих фінансових планів та методики їх розрахунків.

Проблема. Забезпечення своєчасних розра­хунків з фінансовою, кредитною системою, своїми працівниками, постачальниками, вико­нання основних фінансових завдань та досяг­нення сталого фінансового стану вимагає наукової організації фінансового планування на кожному підприємстві.

Мета статті – посилення наукової обґрун­тованості фінансового планування на про­мислових підприємствах, що сприятиме прий­манню ефективних управлінських рішень.

Методи. Застосовано сукупність методів та підходів: діалектичний, синтезу, балансовий.

Результати дослідження. Розкрито тео­ретичні та практичні питання щодо порядку розрахунку фінансового плану, розроблено окремі рекомендації щодо його складання та забезпечення збалансованості.

Висновки. На конкретному прикладі роз­роблено фінансовий план промислового під­приємства, показано порядок збалансування між доходами та витратами, визначення обсягу кредитів як інструменту усунення дефіциту грошових коштів. Подальші напрямки удоско­налення фінансового плану полягають у роз­робленні методики податкового планування.

Біографії авторів

Андрій НЕПРАН , Харківський національний автомобільно-дорожний університет

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва

Наталія ЧУЙКО , Державний біотехнологічний університет

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування

Костянтин ХРАПАЧ , Державний біотехнологічний університет

старший викладач кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування

Посилання

Gitman, L. J. (1997). Princípios da Administração Financeira, 7. São Paulo (Ed.), SP: Harbra ltda [in English].

Rue, L. W., & Ibrahim, N. A. (1998). The relationship between planning sophistication and performance in small businesses. Journal of Small Business Management. Milwaukee. Vol. 36. Issue 4, (pp. 24-32) [in English].

Ehrhardt, M. C., & Brigham, E. F. (2011). Financial Management: Theory and Practice, Thirteen Edition. South–Western Cengage Learning [in English].

Schwenk, C., & Shrader, C. (1993). Effects of formal strategic planning on financial performance in small firms: A meta-analysis. Entrepreneurship: Theory & Practice. Vol. 17. Issue 3, (pp. 53-64) [in English].

Stepura, V. V. (2020). Ocinka efektyvnosti systemy integrovanogo finansovogo planuvannya [Evaluation of the effectiveness of the integrated financial planning system]. Intelekt XXI, 2, 208-211 [in English].

Rudyka, V.I., Shpirna, D.S. (2019). Formation of the financial planning and forecasting system at the enterprise [Formation of the financial planning and forecasting system at the enterprise]. Market infrastructure, 33, 307-316 [in English].

Dokiyenko, L. M. (2021). Finansove planuvannya ta analiz na pidpryyemstvi: suchasni globalni trendy ta perspektyvy rozvytku [Financial planning and business analysis: current global trends and growth prospects]. Pidpryyemnycztvo ta innovaciyi, 16, 51-58 [in English].

Nestor, O. Yu. (2017). Strategichne finansove planuvannya v diyalnosti sub’yektiv gospodaryuvannya Ukrayiny [Strategic financial planning in the activities of the subjects of the government of Ukraine]. Candidate’s thesis [in Ukrainian].

Tyesheva, L. V., Xoxlov, M. P., & Petrova, I. M. (2018). Rol’ finansovogo planuvannya v suchasny’x umovax gospodaryuvannya [Financial forecasting and planning as a mind to make managerial decisions]. Global’ni ta nacional’ni problemy’ ekonomiky, 23, 314-321[in English].

Zhukova, T. A., Gry’binchenko, N. A., & Plikus, I. J. (2021). Finansove prognozuvannya i planuvannya yak umova pry’jnyattya upravlins’ky’x rishen’ [Financial forecasting and planning as a mind to make managerial decisions]. Visny’k SumDU, 2, 9-16 [in English].

Koval’chuk, N. O., & My’xajlyuk, A. V. (2019). Finansove planuvannya v kompaniyi [Financial planning in the company]. Visny’k Xmel’ny’cz. nacz. un-tu. Ekon. nauky’, 1, 23-27 [in Ukrainian].

Vareny’k, V. M., & Nikolajcheva, G. Yu. (2020). Ocinyuvannya yakosti finansovy’x planiv pidpry’yemstva: algory’tm ta metody’ka [Estimating the quality of financial business plans: an algorithm and a technique]. Akademichny’j oglyad, 1(52), 73-78 [in Ukrainian].

Poryadok skladannya, zatverdzhennya ta kontrolyu vy’konannya finansovogo planu sub’yekta gospodaryuvannya derzhavnogo sektoru ekonomiky’ [The procedure for drawing up, approving and monitoring the implementation of the financial plan of the economic entity of the state sector of the economy]. Nakaz Ministerstva ekonomichnogo rozvy’tku i torgivli Ukrayiny’ 02 bereznya 2015 roku № 205. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15#Text [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-21

Як цитувати

НЕПРАН A., ЧУЙКО N., & ХРАПАЧ K. (2023). Фінансове планування в управлінні промисловим підприємством. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 148(2), 78–91. https://doi.org/10.31617/1.2023(148)08

Номер

Розділ

ФІНАНСИ