IT-бізнес в Україні: виклики та перспективи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(147)05

Ключові слова:

програмне забезпечення, експорт, комп’ютерне програмування, інтелектуальна власність, інновації, аутсорсинг

Анотація

Вступ. IT-галузь, що є суттєвою складо­вою в українському експорті, під час воєнної агресії рф є єдиним експортером, що не вимагає транспортування.

Проблема. Особливості виробництва про­грамного забезпечення (ПЗ) формують внут­рішній ринок фахівців і зв’язки із закордонни­ми замовниками та інвесторами, обумовлюють довгострокові перспективи, тому є сенс їх вивчати з практичною метою регулювання і впливу з боку держави для зберігання наяв­них експортних можливостей, забезпечення бюджет­них надходжень і сталого розвитку галузі, запобігання відтоку фахівців за межі України, створення продуктів інтелектуаль­ної влас­ності в Україні.

Мета. Окреслити практичні аспекти еко­номічних відносин, що виникають в процесі розроблення ПЗ в Україні, порівнюючи внут­рішні й експортні замовлення, формати ­взаємодії виконавців і замовників, галузей спеціалізації.

Методи. Використано методи струк­турного, порівняльного і статистичного ана­лізу; за допомогою інформаційного, інститу­цій­ного й аналітичного підходів розглянуто законо­давчі акти, бізнес-процеси і еконо­мічні явища.

Результати дослідження. В Україні сут­тєво зростає галузь розроблення ПЗ, пере­важно у форматі аутсорсингу. Крім попиту на інженерів, зростає попит на фахівців таких споріднених неінженерних професій, як мене­джери продуктів, що відіграють важливу роль у повному циклі розробки.

Висновки. На український експорт при­падає лише 1 % світового ринку ПЗ, і навіть завдяки аутсорсингу можливе подальше зро­стання. Відносини "роботодавець – найманий працівник" вимагають оптимізації законо­давства, інакше компанії продовжуватимуть оформлювати угоди з фактично найманими працівниками як з підрядниками (ФОПами). Кіль­кість і конкурентоспроможність спорід­нених неінженерних спеціалістів в Україні поки що не дає змоги змістити акцент на користь розроблення власних продуктів, хоча є при­клади безпрецедентних інновацій.

Біографія автора

Яків БАЙТЕЛЬМАН , "Kasha Global"

керівник інженерного відділу "Kasha Global

Посилання

Projekt Zakonu pro vnesennja zmin do Podatkovogo kodeksu Ukrai’ny ta dejakyh inshyh zakonodavchyh aktiv Ukrai’ny shhodo osoblyvostej opodatkuvannja pidpryjemnyc’koi’ dijal’nosti elektronnyh rezydentiv [Draft Law on Amendments to the Tax Code of Ukraine and some other legislative acts of Ukraine regarding the peculiarities of taxation of business activities of electronic residents] (2022). Verhovna Rada Ukrai’ny – Verkhovna Rada of Ukraine]. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71471 [in Ukrainian].

Antonjuk, D. (2021). Tech in 2021: Ukrainian startups go public, partner with Elon Musk, raise millions. https://kyivindependent.com/tech/tech-in-2021-ukrainian-startups-go-public-partner-with-elon-musk-raise-millions [in Ukrainian].

Pidgajna, Je. (2022). Popry vijnu: p’jat’ najbil’shyh investycij v ukrai’ns’ki startapy [Despite the war: the five largest investments in Ukrainian startups]. https://mind.ua/publications/20245607-popri-vijnu-p-yat-najbilshih-investicij-v-ukrayinski-startap [in Ukrainian].

Arovych, V. (2022). Top-5 najuspishnishyh ukrai’ns’kyh startapiv na Kickstarter [Top 5 most successful Ukrainian startups on Kickstarter]. https://ucucfe.com.ua/top-5-najuspishnishyh-ukrayinskyh-startapiv-na-kickstarter [in Ukrainian].

Palter, D. C. (2022). Why I Only Invest in US-Based Startups – And What to Do If Your Startup is Located Outside the US. https://pitchingangels.com/2022/03/15/international-startup-investments [in English].

Dudko, V. (2022). Venchur vojennogo chasu. Jak ukrai’ns’kym startapam znajty investycii’ ta hto daje groshi [A wartime venture. How Ukrainian startups find investments and who gives money]. https://forbes.ua/innovations/venchur-voennogo-chasu-yaki-ukrainskim-startapam-znayti-investitsii-pid-chas-viyni-ta-khto-dae-groshi-01042022-5196 [in Ukrainian].

P’jatnyc’ka, G. (2022). Startapy jak drajvery rozvytku torgivli [Startups as drivers of trade development]. Scientia fructuosa, 145(5), 56-73. https://doi.org/10.31617/1.2022(145)04 [in Ukrainian].

P’jatnyc’ka, G., & Fedulova, I. (2020). Finansova bezpeka krai’ny ta pidpry-jemstva: vyznachennja, vzajemozv’jazok i ryzyky zabezpechennja [Financial security of the country and the enterprise: definition, relationship and security risks]. Efektyvna ekonomika – Efektyvna ekonomika, 7. https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.7.14 [in Ukrainian].

Mazaraki, A., Volosovych, S. (2018). FinTech u systemi suspil’nyh transformacij [FinTech in the systym of social transformations]. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universtytetu – Herald Kyiv National University of Trade and Economics, 118(2), 5-18 [in Ukrainian].

Onyshhenko, V. (2022). Cyvilizacijnyj dyskurs ekonomichnogo rozvytku Ukrai’ny [Civilizational discourse of economic development of Ukraine]. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universtytetu – Herald Kyiv National University of Trade and Economics, 141(1), 132-148. https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2022(141)10 [in Ukrainian].

Duginec’, G., & Chernyshev, O. (2020). Instytucijna pidtrymka ukrai’ns’kogo eksportu [Institutional support for Ukrainian exports]. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universtytetu – Herald Kyiv National University of Trade and Economics, 132(4). 20-32. https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(132)02 [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai’ny [State Statistics Service of Ukraine] (2022). Vytraty na innovacii’ za vydamy ekonomichnoi’ dijal’nosti [Innovation costs by types of economic activity]. https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ni.htm [in Ukrainian].

Ipolitova, I., & Janovs’kyj, I. (2022). Zarplaty [Salaries]. https://jobs.dou.ua/salaries/?period=2020-06&position=Middle%20SE [in Ukrainian].

Office for National Statistics (2022). Business innovation. https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/business/businessinnovation [in English].

Glassdoor (2022). Software Engineer Salaries. https://www.glassdoor.co.uk/Salaries/london-software-engineer-salary-SRCH_IL.0,6_IM1035_KO7,24.htm [in English].

Asociacija IT Ukraine (2022) [Association IT Ukraine]. Results of a National Study of the IT Industry. https://itukraine.org.ua/en/results-of-a-national-study-of-the-it-industry.html [in Ukrainian].

Nacional’nyj bank Ukrai’ny [National Bank of Ukraine] (2022). 1.15. Uzgodzhennja danyh z zovnishn’oi’ torgivli tovaramy ta poslugamy [1.15 Harmonization of data on foreign trade in goods and services]. https://bank.gov.ua/files/ES/Tov_y.pdf [in Ukrainian].

Decision Foresight (2022). Software Development Services Market. https://www.decisionforesight.com/reports/software-development-services-market [in English].

Nacional’nyj bank Ukrai’ny [National Bank of Ukraine] (2022). 1.15. Uzgodzhennja danyh z zovnishn’oi’ torgivli tovaramy ta poslugamy [1.15 Harmonization of data on foreign trade in goods and services]. (II-2022). https://bank.gov.ua/files/ES/Tov_q.pdf [in Ukrainian].

Zacarina V. (2021). Rynok praci 2021: rekordni 24% zrostannja, 100 tysjach vakansij, remout i Dija City. URL: https://dou.ua/lenta/articles/jobs-and-trends-2021 [in Ukrainian].

The World Bank (2022). High-technology exports (% of manufactured exports) – Israel, Ukraine, United Kingdom. URL: https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS?end=2020&locations=IL-UA-GB&start=2007&view=chart [in English].

Asociacija IT Ukraine (2022). Ukraine IT Report 2021. https://reports.itukraine.org.ua [in Ukrainian].

Asociacija IT Ukraine (2022). Ukraine IT Report 2021. https://drive.google.com/file/d/1LujaT9pHEGhgpRRojfnlZgQikkyiIlbE/view [in Ukrainian].

Zacarina, V. (2021). Rynok praci 2021: rekordni 24% zrostannja, 100 tysjach vakansij, remout i Dija City [Labor market 2021: record 24% growth, 100 thousand vacancies, remote and Diya City]. https://dou.ua/lenta/articles/jobs-and-trends-2021 [in Ukrainian].

Kapustjan, V., & Kravchuk, V. (2022). IT-galuz’ Ukrai’ny v umovah vijny: problemy ta perspektyvy [IT industry of Ukraine in the conditions of war: problems and prospects]. Nauka i tehnika s’ogodni – Science and technology today, 6 (6) [in Ukrainian].

Ponomar’ova, N. O. (2017). Vidbir abiturijentiv na IT-special’nosti v Ukrai’ni: stan I problemy [Selection of school leavers for IT specialties in Ukraine: status and problems]. Naukovi zapysky – Scientific notes, 3(10) [in Ukrainian].

DOU (2022). Top-50 IT-kompanij Ukrai’ny, lito 2022 [Top 50 IT companies of Ukraine, summer 2022]. URL: https://dou.ua/lenta/articles/top-50-summer-2022 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-23

Як цитувати

БАЙТЕЛЬМАН , Я. (2023). IT-бізнес в Україні: виклики та перспективи. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 147(1), 55–73. https://doi.org/10.31617/1.2023(147)05

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО