Соціальний медіамаркетинг у системі бізнес-взаємодії підприємства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(148)04

Ключові слова:

цифрова економіка, інформаційний потенціал, цифрові маркетингові комунікації, цифровізація бізнес-процесів, прогнозування поведінки споживачів

Анотація

Вступ. Розвиток цифрової економіки у світі відбувається з безпрецедентною швид­кістю, тому бізнес усвідомлює необхідність застосування сучасних інтерактивних техно­логій у прогнозуванні поведінки споживачів.

Проблема. Цифрова економіка пришвид­шує зміни у маркетингових комунікаціях і вимагає нових релевантних каналів цифро­вої взаємодії.

Метою статті є обґрунтування відбору та імплементації сучасних цифрових марке­тингових комунікацій у бізнес-середовище кам­панії з метою прогнозування поведінки спожи­вачів і розвитку підприємницького інформа­ційного потенціалу. Методи: абстрактно-логічний аналіз; сис­тематизації та гносеологічний; групування і порівняння, аналітичні – для оцінювання стану та перспектив застосування соціальних мереж; графоаналітичні; інтернет-моні­торингу – для визначення результативності найбільш релевантних каналів цифрових мар­кетингових комунікацій, їх рейтингування за популярністю.

Результати дослідження. Визначено, що соціальні мережі під час війни стали най­швидшими, найрезультативнішими та найдос­туп­нішими каналами комунікації з аудито­рію. Проаналізовано канали соціального медіа­маркетингу, їх рейтингування; обґрунтовано найбільш релевантні для В2С і B2В спожи­вачів у контексті розвитку інформаційного потенціалу підприємства.

Висновки. Доведено необхідність підви­щення монетизації цифрових маркетингових комунікацій і посилення їх комунікативної ефективності в контексті двостороннього підходу. Необхідно, з одного боку, покращити якість контенту і способів його донесення до споживачів, вдосконалити комерційні нап­рямки діяльності, що забезпечують фіналі­зацію актів купівлі-продажу й доставки то­варів та отримання послуг; з іншого – від­стежувати наявні та потенційні канали цифрових маркетингових комунікацій, реагу­вати на їх популярність серед різних типів споживачів, масштабувати використання цифрових технологій, полегшувати доступ­ність їх використання, вдосконалювати інфор­маційну інфраструктуру, посилювати циф­рову довіру і технологічну компетентність фахівців, а також формувати нову цифрову підприємницьку культуру.

Біографії авторів

Олена ЗАЙЦЕВА , Державний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу

Вікторія ШУКЛІНА , Херсонський національний технічний університет

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Олена ВОСКРЕСЕНСЬКА, Херсонський національний технічний університет

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Посилання

Tsyfrova ekonomika: trendy, ryzyky ta sotsialni determinant (2020). [Digital economy: trends, risks, and social determinants]. razumkov.org.ua. Retrieved from: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf [in Ukrainian].

Ukrayina 2030E – krayina z rozvynenoyu tsyfrovoyu ekonomikoyu (2022) [Ukraine 2030-E is a country with a developed digital economy]. Ukrainian Institute of the Future. Strategy.uifuture.org. https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html [in Ukrainian].

Sardalova, O. (2020). Defitsyt na rynku shtovkhaye Ukrayinu do "importu" ayti-shnykiv [The shortage in the market pushes Ukraine to "import" IT specialists]. Radio Svoboda, 4.03.2020. https://www.radiosvoboda.org/a/deficyt-na-rynku-it-shtovhaie-do-importu/30467594.html [in Ukrainian].

Zaitseva, О. I. (2016). Use of marketing technologies as an intangible asset in the context of business efficiency. Polissya scientific bulletin, 4(8), 229-234 [in Ukrainian].

Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., & West, J. (2014). Explicating open innovation: clarifying an emerging paradigm for understanding innovation. New frontiers in open innovation. UK: Oxford University Press [in Ukrainian].

Kirnosova, M. St. (2020). Suchasni tendentsiyi rozvytku storitellinhu u tsyfrovomu marketynhu [Modern trends in the development of storytelling in digital marketing]. Marketynh ta tsyfrovi tekhnolohiyi. Vol. 4, 2, 17-26 [in Ukrainian].

Bradulov, P. O., Ordynsʹkyy, V. I., & Romanenko, L. F. (2020). Otsinyuvannya tsyfrovykh marketynhovykh komunikatsiy: kilkisni ta yakisni pokaznyky [Evaluation of digital marketing communications: quantitative and qualitative indicators]. Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. Issue 33. P. 1, (pp. 28-32) [in Ukrainian].

Chemorda, P. O. (2020). Tsyfrovi marketynhovi kanaly komunikatsiy ta bar’yery yikh vprovadzhennya na malykh ta serednikh pidpryyemstvakh [Digital marketing communication channels and barriers to their implementation in small and medium-sized enterprises]. Biznes-inform, 6, 378-384 [in Ukrainian].

Ihnatenko, R. V. (2021). Tsyfrovi komunikatsiyi u marketynhu: sutnist ta perspektyvy rozvytku v umovakh pandemiyi COVID-19 [Digital communications in marketing: the essence and prospects of development in the conditions of the covid-19 pandemic]. Naukovi zapysky Lʹvivsʹkoho universytetu biznesu ta prava. Issue 31, 40-46 [in Ukrainian].

Gray, O., Odelli, C., & Pearson, J. (2015). Digital Marketing Communications BPR. In: Digital Marketing Communications. EASA The European Advertising Standards Alliance. May, 7-19 [in English].

Oklander, M. A. (2017). Tsyfrovyi marketynh – model marketynhu XXI storichchia [Digital marketing – model of marketing in XXI century]. Odesa [in Ukrainian].

Ivanova, Z. O., & Ivanov, V. O. (2019). Osoblyvosti marketynhovoyi komunikatsiynoyi diyalʹnosti pidpryyemstva z vykorystannyam tsyfrovykh instrumentiv ta tekhnolohiy [Peculiarities of marketing communication activities of the enterprise using digital tools and technologies]. Visnyk KNUTD. Seriya: ekonomichni nauky, 5 (139), 32-39 [in Ukrainian].

Marchuk, O. O. (2018). Tsyfrovyy marketynh yak innovatsiynyy instrument upravlinnya [Digital marketing as an innovative management tool]. Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvom. Issue 17, 296-299 [in Ukrainian].

Arjuna, Rizaldi & H., Hidayat (2020). Digital Marketing Communication Strategy. JEE. Vol. 9, 2, September, (pp. 101-110) [in Ukrainian].

2022 SOCIAL MEDIA MARKETING INDUSTRY REPORT. https://www.socialmediaexaminer.com/report2022 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-21

Як цитувати

ЗАЙЦЕВА O., ШУКЛІНА V., & ВОСКРЕСЕНСЬКА O. (2023). Соціальний медіамаркетинг у системі бізнес-взаємодії підприємства. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 148(2), 39–47. https://doi.org/10.31617/1.2023(148)04

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО