The electroactivated water in human nutrition

Authors

  • Mykhailo PERESICHNYI Kyiv National University of Trade and Economics
  • Dina FЕDOROVA Kyiv National University of Trade and Economics

Keywords:

quality, drinking water, electroactivated water, lack of electrons, free radical compounds, redox potential, resonance miсroсlasters, miсroсlaster structure, electrochemical activation, fractal and optical anisotropy of quality structure

Abstract

Background. According to the World Health Organization, most health problems to some extent are related to the quality of drinking water. Drinking water consumed by the population of Ukraine does not always meet the safety performance, and nutritive value. In this regard, it is necessary to determine the categories of drinking water quality and characteristics of the main parameters determining it.
Material and methods. Through theoretical generalization the results of modern research on the quality of drinking water from different sources in Ukraine were systematized. Based on the system analysis the characteristics of the main parameters that determine the quality of drinking water were identified. The value of the oxidation-reduction potential of samples of drinking water and beverages studied by potentiometry GOST 26781-85 on millivoltmeters HANNA pH 150.
Results. It is established that the consumption of drinking water from both the centralized water supply system, as well as from alternative sources – artesian wells and packed, is not guaranteed to be safe, and prolonged use can lead to negative consequences for human health. In this regard, the appropriateness of application in human nutrition drinking water of the highest quality, which in addition to standard indicators of safety, comply with the new hydro-biological indicators of quality: it has reduced to a physiological significance level of oxidation-reduction potential (–50 to –100 mV), certain indicators of structured and energy distribution phase, physiologically complete mineral composition. The results of experimental studies set ORP of water from different sources.
Conclusion. The systematization of the results of modern scientific research of quality of drinking water from different sources in Ukraine was held. The characteristics of the main indicators of water high quality were defined. Method of producing high quality drinking water and food products on the basis of flow-through electrochemical modular reactors was defined as a promising one. This will ensure the regulated water needs of individual households and restaurants. Prospects of further researches is development of technologies of culinary production and beverages on the basis of electroactivated water, confirmation of documentation and conduct of medical-biological researches.

Author Biographies

Mykhailo PERESICHNYI, Kyiv National University of Trade and Economics

doctor of technical sciences, professor

Dina FЕDOROVA, Kyiv National University of Trade and Economics

candidate of technical sciences, associate professor

References

Zajceva L. V. Transyzomeri – chuma XXI veka / L. V. Zajceva // Kondyterskoe pr-vo. — 2012. — No 2. — S. 14—17.

OON: Kozhna desjata u sviti ljudyna ne maje dostupu do pytnoi' vody. — Rezhym dostupu : http://www.rbc.ua.

Tymochko T. V. Vseukraynskaja эkologycheskaja lyga ob uluchshenyy pyt'evogo vodosnabzhenyja y ohrane vod v Ukrayne / T. V. Tymochko // Ekologichnyj visn. — 2009. — No 2. — S. 27—29.

Goncharuk V. V. SOS: pyt'evaja voda / V. V. Goncharuk // Hymyja y tehnologyja vodi. — 2010. — T. 32, No 5. — S. 463—512.

Rahmanyn Ju. A. Ekologyja cheloveka: sovremennie problemi y puty yh reshenyja / Ju. A. Rahmanyn // Nauky o zhyzny y tehnologyy zhyzneobespechenyja "Ustojchyvoe razvytye: Nasha praktyka". — 2003. — No 3. — S. 2—9.

Dugan A. M. Summarnaja mutagennaja aktyvnost' vod yz artezyanskyh skvazhyn y smeshannogo vodoprovoda g. Kyeva / A. M. Dugan // Problemy ekologichnoi' ta medychnoi' genetyky i klinichnoi' imunologii' : zb. nauk. pr. — Kyi'v ; Lugans'k ; Harkiv : Lugans'kyj derzhavnyj medychnyj universytet ; Ukrai'ns'kyj naukovyj centr medychnoi' genetyky MOZ Ukrai'ny (Kyi'v) ; Harkivs'kyj NDI mikrobiologii' i imunologii' im. I. I. Mechnykova NAMN Ukrai'ny. — 1998. — Vyp. 9. — S. 18—21.

Kucokon' N. K. Ocinka mutagennyh vlastyvostej vody z vodoginnoi' merezhi vodojm m. Kyjeva / Kucokon' N. K., Lazarenko L. M., Bezrukov V. F. — Vyp. 29. — 1999. — Rezhym dostupu : http://www.irex.kiev.ua/en.).

Kompleksna ocinka jakosti fasovanyh vod / [Goncharuk V., Arhypchuk V., Terlec'ka G., Korchak G.] // Visn. NAN Ukrai'ny. — 2005. — No 3. — S. 47—57.

Makarova N. V. Kachestvo vodi v bjuvetah g. Kyeva/ N. V. Makarova // Voda y vodoochystnie tehnologyy. — 2011. — No 1. — S. 38—39.

Boltyna Y. V. Prymenenye kratkosrochnih testov dlja yssledovanyja mutagennoj aktyvnosty butilyrovannoj pyt'evoj vody / Boltyna Y. V., Kostyk E. L., Vergoljas M. R. // Problemy pytanyja. — 2011. — No 1—2. — S. 70—74. Kuz'menko O. G. Standart pytnoi' vody / O. G. Kuz'menko, M. V. Kuryk // Eniologija. — 2006. — No 1 (21). — S. 71—74.

Goncharuk V. V. Nauka o vode : monografyja / V. V. Goncharuk. — K. : Naukova dumka, 2010. — 511 s.

Farashhuk N. F. Voda – strukturnaja osnova adaptacyy : monografyja / N. F. Farashhuk, Ju. A. Rahmanyn. — Smolensk : Smolenskaja med. akad. MZ RF, 2004. — 180 s.

Zenyn S. V. Byologycheskye y energoynformacyonnie svojstva vodi / S. V. Zenyn. — M. : TMO, 2003. — 163 s.

Prygotovlenye pyt'evoj vodi visshego kachestva: analyz y perspektyva / [Shyronosov V. G., Mynakov V. V., Shyronosov O. V. y dr.] // Ekologyja y prom-st' Rossyy. — 2008. — No 1. — S. 4—5.

Rahmanyn Ju. A. Novij faktor ryska dlja zdorov'ja cheloveka – defycyt эlektronov v okruzhajushhej srede / Rahmanyn Ju. A., Stehyn A. A., Jakovlev G. V. — Rezhym dostupa : http://www. professionali.ru.

Leonov B. Y. Fyzyko-hymycheskye aspekti byologycheskogo dejstvyja elektro-hymychesky aktyvyrovannoj vody / Leonov B. Y., Pryluckyj V. Y., Bahyr V. M. — M. : VNYYYMT, 1999. — 244 s.

Ashbah D. S. "Zhyvaja" y "mertvaja" voda – novejshee lekarstvo sovremennosty / D. S. Ashbah. — SPb. : Pyter, 2008. — 160 s.

Karrel A. Mykrogydryn – nash pomoshhnyk / A. Karrel. — Rezhym dostupa : http://coral-club-talda.com/a19317-mikrogidrin-microgidrin-samyj.html.

Supplementation of hydrogen-rich water improves lipid and glucose metabolism in patients with type 2 diabetes or impaired glucose tolerance / Sizuo Kajiyama, Goji Hasegawa, Mai Asano, Hiroko Hosoda, Michiaki Fukui, Naoto Nakamura, Jo Kitawaki, Saeko Imai, Koji Nakano, Mitsuhiro Ohta, Tetsui Adachi, Hiroshi Obayashi, Toshikazu Yoshikawa. — Published in : Science Direct ; Nutrition Research. — Vol. 28 (2008). — P. 137—143 ; Elsevier Available online at www.sciencedirect.com: Nutrition Research http://www.elsevier.com/locate/nutres.

Zajavka na yzobretenye RF No 2007127133 ot 16.07.2007. Sposob detektyrovanyja klasternoj struktury y mykroklasterov zhydkosty. — Rezhym dostupa : http://www.ikar.udm.ru›mis-rt.htm.

Zajavka na yzobretenye RF No 2007127132 ot 16.07.2007. Sposob opredelenyja aktyvnosty strukturyrovannoj zhydkosty. — Rezhym dostupa : http://www.ikar.udm.ru›mis-rt.htm.

Mihaljeva M. Novi gidrobiologichni pokaznyky jakosti dlja pytnoi' vody jak harchovogo produktu nomer odyn / M. Mihaljeva, N. Obuhovs'ka // Vymirjuval'na tehnika ta metrologija. — 2010. — No 71. — S. 148—152.

Shestopalov V. M. Eshhe raz o lechebnom nachale myneral'nih vod typa "Naftusja" / V. M. Shestopalov, N. P. Moyseeva // Geologycheskyj zhurn. — 2004. — No 3. — S. 96—97.

Jasevych A. P. Poljarni spoluky mineral'nyh vod typu "Naftusja" / Jasevych A. P., Moisejeva N. P., Shestopalov V. M. // Geologycheskyj zhurn. — 1996. — No 1—2. — S. 118—122.

"MYS-RT" – nauchnij elektronnij zhurnal. — Rezhym dostupa : http://www.ikar.udm.ru›mis-rt.htm.

Published

2013-05-28

How to Cite

PERESICHNYI М., & FЕDOROVA Д. (2013). The electroactivated water in human nutrition. NTERNATIONAL CIENTIFIC-RACTICAL OURNAL OMMODITIES ND ARKETS, 15(1), 70–86. etrieved from https://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/article/view/1323

Issue

Section

RESEARCHES OF FOODSTUFF’S QUALITY