The ferrate technology of cleaning water from natural sources from nitrite

Authors

Keywords:

drinking water, quality and safety of water, ferrate technology, nitrite-ions, spectrophotometric method, redox reactions

Abstract

Background. The purification of natural water to obtain safe drinking water of high quality is essential. The basic indices and methods for determining the quality and safety of natural drinking water were analyzed [2; 4; 5]. The maximum permissible concentration of nitrates and nitrites in the water has been shown [2]. Methods for cleaning natural drinking water from toxic nitrate- and nitrite-ions were reviewed [12–15]. Nowadays a group of methods of water purification from the contaminants using the new ferrate technology is perspective [16–18].
The aim of the scientific work is application of the ferrate technology for purification of water from natural sources from the toxic nitrite ions and determination of purification degree by the spectrophotometric method.
Material and methods. Objects of study are samples of natural drinking water from the surface and ground water sources of Dnіpropetrovsk region.
The cleaning of drinking water from toxic nitrite ions was held by ferrate technology [17].
Determination of nitrite content in the samples of natural drinking water before and after cleaning was done by the spectrophotometric method with Griss reagent with the formation of dual Nitrogen compound with 1-naphthylamine in a red-purple color [14]. Experiments were conducted on a spectrophotometer Specord 205 Analytik Jena company in the visible spectrum using glass cuvettes.
Results. The kinetics of interaction in alkaline solutions of sodium ferrate (VI) with sodium nitrite was studied, the true rate constant of a chemical reaction was calculated. The possibility of determining the safety of drinking water on natural content of nitrite ions before and after purification by ferrate technology has been shown. It was found that the content of nitrite ions in the analyzed samples of drinking water is two times less after using the ferrate technology. The lowest nitrite content was recorded in the Artesian water.
Conclusion. Prospects of using the ferrate technology to clean natural drinking water from toxic nitrite ions were proven. The safety of drinking water samples from Dnipropetrovsk region sources by the contents of nitrites after its purification by the ferrate technology was determined.

Author Biography

Iryna GONCHAROVA, Kyiv National University of Trade and Economics

Candidate of Chemical sciences, Associate Professor

References

Kuryk M. V. Problemy jakosti pytnoi' vody v Ukrai'ni / M. V. Kuryk, G. M. Semchuk, V. F. Skubchenko // Mizhnar. nauk.-populjar. zhurn. "Fizicheskaja jekologija cheloveka". — 2012. — № 2. — S. 45—53.

Derzhavni sanitarni normy ta pravyla "Gigijenichni vymogy do vody pytnoi', pryznachenoi' dlja spozhyvannja ljudynoju" : DSanPiN 2.2.4-171-10. — K. : Derzhspozhyvstandart Ukrai'ny, 2010. — 25 s.

Orlova N. Ja. Biohimija ta fiziologija harchuvannja : navch. posib. / N. Ja. Orlova. — K. : Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, 2008. — 281 c.

Reznikov A. A. Metody analiza prirodnyh vod / A. A. Reznikov, E. P. Mulikovskaja, I. Ju. Sokolov. — M. : Nedra, 1970. — 487 s.

Taube P. R. Praktikum po himii vody : uchebn. posob. / P. R. Taube, A. G. Baranova. — M. : Vyssh. shk., 1971. — 128 s.

Muller A. Recent developments in instrumental analysis for food quality / A. Muller, H. Steinhart // Journal of Food Chemistry. — 2007. — Vol. 102. — P. 436—444.

Instrumental techniques used for assessment of food quality / [W. Wardencki, P. Biernacka, T. Chmiel, T. Dymerski // Journal of Food Science. — 2009. — Vol. 3, N. 2. — P. 273—279.

Soniassy R. Water analysis. Organic Micropollutans : tutorial / R. Soniassy, P. Sandra, C. Schlett. — Germany : Hewlett Packard, 1994. — 249 p.

Popov M. Osoblyvosti zastosuvannja metodu hromato-mas-spektrometrii' / M. Popov // Zhurn. SES "Profilaktychna medycyna". — 2012. — № 4. — S. 34—38.

Andrusyshyna I. M. Ekologo-gigijenichnyj monitoryng perhlorativ u vodah riznogo pryznachennja v Ukrai'ni / I. M. Andrusyshyna // Voda i vodoochysni tehnologii'. Naukovo-tehnichni visti. — 2013. — № 2 (12). — S. 34—43.

Kovalenko O. M. Nitrat-nitrytna problema ta shljahy i'i' vyrishennja / O. M. Kovalenko, A. I. Gorobec', A. M. Kuchuk // Nauch. zap. Har'k. in-ta jekologii i social'noj zashhity. — 2002. — T. 2. — S. 3—13.

DSTU 4078–2001. Jakist' vody. Vyznachannja nitrativ. Spektrometrychnyj metod iz zastosuvannjam sul'fosalicylovoi' kysloty. — [Chynnyj vid 2003.01.01]. — K. : Derzhspozhyvstandart Ukrai'ny, 2001. — 12 c.

DSTU ISO 6777–2003. Jakist' vody. Vyznachannja nitrytiv spektrometrychnym metodom molekuljarnoi' absorbcii'. — [Chynnyj vid 2004.01.10]. — K. : Derzhspozhyvstandart Ukrai'ny, 2005. — 11 c.

Bryndzja I. V. Sezonna dynamika neorganichnyh spoluk Nitrogenu u vodi z krynyc' na Prykarpatti / I. V. Bryndzja // Nauk. chasop. Nac. pedag. un-tu im. M. P. Dragomanova. — 2013. — Vyp. 5. — S. 211—217. — (Serija 20. — "Biologija").

Sposib ochystky pytnoi' vody vid nitrat-joniv / [N. B. Senenko, D. O. Storozhenko, A. I. Senenko, P. V. Pysarenko, G. V. Stepanenkov] // Visn. Poltav. derzh. agrar. akad. — 2014. — № 1. — S. 91—95.

Dedushenko S. K. Nekotorye prakticheskie aspekty ferratnoj tehnologii ochistki vody / S. K. Dedushenko, Ju. D. Perfil'ev, L. A. Kulikov // Jenergosberezhenie i vodopodgotovka. — 2012. — T. 3. — S. 34—36.

Ferrates (iron (VI) and iron (V)) environmentally friendly oxidants and disinfectants / [V. K. Sharma, F. Kazama, H. Jiangyong, A. K. Ray] // Journal of Water and Health. — 2005. — Vol. 3. — Р. 45—58.

Carr J. D. Kinetics and product identification of oxidation by ferrate (VI) of water and aqueous nitrogen containing solutes / J. D. Carr, V. K. Sharma // ACS Symposium series. — 2006. — Vol. 48. — P. 189—196.

Absorption of NO and CO by the alkaline solutions of sodium ferrate / [D. A. Golovko, I. V. Goncharova, I. D. Golovko, E. A. Belyanovskaya, F. I. Danilov] // ACS Symposium series. — 2006. — Vol. 48. — P. 215—217.

Golovko I. D. Jelektrohimicheskij sintez ferrata natrija v shhelochnoj srede s ispol'zovaniem anoda iz stali marki St. 3 / I. D. Golovko, F. I. Danilov // Vopr. himii i him. tehnologii. — 2007. — № 2. — S. 167—170.

Published

2015-06-11

How to Cite

GONCHAROVA І. (2015). The ferrate technology of cleaning water from natural sources from nitrite. Commodities·and·markets, 19(1), 50–59. etrieved from http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/article/view/1219

Issue

Section

METHODOLOGICAL ASPECTS OF GOODS QUALITY EVALUATION