БЕЗВЕРХИЙ K. і ПОДДУБНА N. (2023) «Передумови впровадження е-аудиту в Україні», Scientia fructuosa, 148(2), с. 92–104. doi: 10.31617/1.2023(148)09.