ГУЛЯЄВА Nataliia, МЕЛЬНИК Victoria, і КРИВОНОС Andriі. «Інвестиційний вимір франчайзингу». ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету) 147, no. 1 (Лютий 23, 2023): 26–41. ата звернення Червень 4, 2023. http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/article/view/1756.