КРАВЧЕНКО, А. «Екзистенція свободи особистості парадигмі етосу власності». ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), вип. 129, вип. 1, Лютий 2020, с. 69-79, doi:10.31617/visnik.knute.2020(129)06.