ГУЛЯЄВА N., МЕЛЬНИК V., і КРИВОНОС A. «Інвестиційний вимір франчайзингу». ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), вип. 147, вип. 1, Лютий 2023, с. 26-41, doi:10.31617/1.2023(147)03.