ГУЛЯЄВА Nataliia, МЕЛЬНИК Victoria, і КРИВОНОС Andriі. 2023. «Інвестиційний вимір франчайзингу». ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету) 147 (1):26-41. https://doi.org/10.31617/1.2023(147)03.