ГЕРБИЧ L., & НЕТРЕБЧУК . L. (2022). Оцінювання привабливості банку для корпоративних клієнтів. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 146(6), 96–113. https://doi.org/10.31617/1.2022(146)08